Detalles

  • Pollo con almendras
  • Polla frito almendrado
  • Pollo con salsa Sechuan (picante)
  • Pollo con jenjibre
  • Pollo con salsa de limón
  • Pollo con piña natural
  • Pollo asado con salsa cantonesa